Hakkımızda

Yurdumuz Balıkesir de konaklama gibi çok ciddi bir ihtiyacı karşılamak amacıyla kurulmuştur. Kurucumuz Hamza BAŞARIR Başarır Özel Erkek Öğrenci Yurdunda Kurucu Müdür olarak görev almaktadır.

Arkadaşlarımıza yeme-içme, temizlik, güvenlik, internet, etüt gibi ihtiyaç duyabileceği ana hizmetlerden en verimli şekilde faydalanma olanağı sağlanır. Tüm bu hizmet ve faaliyetler yürütülürken hiçbir kurum, kuruluş, dernek, vakıf vb. oluşumlardan destek alınmamaktadır. Amacımız konaklamasının ciddi bir iş olduğunu ve destek alınmadan da yapılabileceğini göstermektir. Bu doğrultuda uygun koşullarda kaliteli hizmet vermek ana düşüncemiz olmuştur. Yurt çalışanları; Çalışanlarımız öğrencilerimizi yurtta bir yıl boyunca rahat ettirmek ve öğrencilerimizin bize danışmayı ihtiyaç duyacağı konularda onlara yardımcı olmak üzere yurtta görev almaktadır.

Ayrıca yurt yönetimi olarak öğrencilerimizi de yönetimin bir parçası yapmak üzere her yıl öğrencilerimizin aday gösterdiği kişiler arasından, yine öğrencilerin verdiği oylarla öğrenci temsilcisi seçimi yapılmaktadır.Seçilen temsilci öğrencilerimizin genel şikayet ve isteklerini yönetime bildirilmesinde, sonuçlandırılmasında köprü vazifesi görmektedir.

Yurdumuz Balıkesir de üniversitede okuyan erkek öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamak ve sektördeki erkek öğrenci yurtlarına olan ihtiyacı gidermek amacı ile 2002 senesinde kurulmuştur.

Erkek öğrenci yurdumuzda arkadaşlarımızın yeme-içme, temizlik, güvenlik, internet, ders çalışma, şehir hakkında bilgi alma gibi ihtiyaç duyacağı ana hizmetlerden en verimli şekilde faydalanma olanağı sağlanır.

Tüm bu hizmet ve faaliyeletler yürütülürken Balıkesir’da erkek öğrenci yurdu işletmeciliği yapabilmek için hiçbir kurum, kuruluş, dernek, vakıf v.b. oluşumdan destek alınmasına ihtiyaç olmadığı ispatlanmaktadır. Amacımız Özek Erkek öğrenci yurdu işletmeciliğinin ciddi bir iş olduğunu ve destek alınmadan da yapılabileceğini göstermektedir. Bu doğrultuda mümkün olan en uygun koşullarda kaliteli hizmet vermek ana düşüncemiz olmuştur.

Yurt çalışanları: Çalışanlarımız öğrencilerimizin erkek öğrenci yurdumuzda bir yıl boyunca rahat etmesini sağlamak amacı ile vazifelerini yerine getirmektedir. Yurdumuzda öğrencilerimize 1 adet Müdür, 2 adet Temizlik Görevlisi, 2 adet Yemekhane Grevlisi, 1 ad Gece Görevlisi hizmet etmektedir. Tüm personel neredeyse yurdumuz kurulduğu günden beri görevlerinin başındadır. Uzun yıllardır aynı görevde bulunmaları onları, öğrencilerin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların giderilmesinde uzman kılmaktadır. Ayrıca yurt yönetimi olarak öğrencilerimizde yönetimin bir parçası yapmak üzere her yıl öğrencilerimizin aday gösterdiği kişiler arasından, yine öğrencilerin verdiği oylarla öğrenci temsilcisi seçimi yapılmaktadır. Seçilen temsilci yurdumuzda kalan erkek öğrencilerimizin genel şikayet ve isteklerini yönetime bildirmesinde, sonuçlandırmasında köprü vazifesi görmektedir. Bu uygulama Üniversite çağına gelmiş ancak müdüriyet ile rahat bağlantı kuramayan öğrencilerimize kolaylık sağlamaktadır. Öğrenci temsilcisi sonrası yurdumuzda bir adette bilgisayar ve teknolojiden sorumlu öğrenci seçimi yapılmaktadır.Bu öğrencimizde yurttaki tüm internet ağının kullanımından, yenilenmesinden ve öğrencilerin yurtta bulunmasını istedikleri teknolojik cihazların bütçelendirilip yurda satın alınmasından sorumludur.